tel.kom. 793 390 016

tel./fax.  14 683 34 94

ul.Fabryczna 1d
39-200 Dębica

Pokaż adwokat-zborowska na większej mapie

W zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego Kancelaria specjalizuje się w szczególności
w sprawach o:

 • rozwód,
 • separację,
 • alimenty,
  w tym:
  • podwyższenie,
  • obniżenie alimentów,
  • uchylenie obowiązku alimentacyjnego
  • alimenty na rzecz małżonka,
  • roszczenia regresowe
 • podział majątku wspólnego z rozliczeniem nakładów,
 • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
 • władzę rodzicielską, w tym pozbawienie władzy rodzicielskiej, ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • adopcję,
 • ustanowienie rodziną zastępczą,
 • kontakty rodziców oraz dziadków z dzieckiem,
 • ustalenie ojcostwa,
 • zaprzeczenie ojcostwa,
 • unieważnienie uznania dziecka,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • leczenie odwykowe,
 • wyrażenie zgody na przymusowe leczenie psychiatryczne.