tel.kom. 793 390 016

tel./fax.  14 683 34 94

ul.Fabryczna 1d
39-200 Dębica

Pokaż adwokat-zborowska na większej mapie

Z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń oraz prawa karno - skarbowego zapewniamy Państwu udział adwokata występującego w charakterze obrońcy we wszystkich stadiach postępowania karnego, poczynając od postępowania przygotowawczego oraz postępowania przed sądem I instancji, poprzez obronę w postępowaniu apelacyjnym oraz kasacyjnym.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach wykonawczym, a to:

 • odroczenie wykonania kary,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary pozbawienia wolności,
 • przerwę w wykonaniu kary,
 • warunkowe zawieszenie wykonania kary,
 • wydanie zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE).

Reprezentujemy pokrzywdzonych w postępowaniu karnym. Występujemy jako pełnomocnicy powodów cywilnych, oskarżycieli posiłkowych, prywatnych jak i również subsydiarnych. Dochodzimy roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnionych przestępstw (odszkodowania, nawiązka, obowiązek naprawienia szkody).

Sporządzamy na zlecenie klientów pisma procesowe, a w szczególności:

 • zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 • prywatne oraz subsydiarne akty oskarżenia,
 • zażalenia,
 • sprzeciwy od wyroku nakazowego,
 • apelacje,
 • kasację.