tel.kom. 793 390 016

tel./fax.  14 683 34 94

ul.Fabryczna 1d
39-200 Dębica

Pokaż adwokat-zborowska na większej mapie

W zakresie prawa gospodarczego Kancelaria specjalizuje się w szczególności w sprawach o:

 • zapłatę, w tym m. in.
  • za roboty budowlane,
  • z umowy sprzedaży,
 • odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy,
 • odszkodowanie za czyn niedozwolony,
 • ustalenie istnienia stosunku prawnego,
 • wpis do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,
 • złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (skarga pauliańska).