tel.kom. 793 390 016

tel./fax.  14 683 34 94

ul.Fabryczna 1d
39-200 Dębica

Pokaż adwokat-zborowska na większej mapie

W zakresie prawa cywilnego Kancelaria specjalizuje się w szczególności w sprawach o:

 • zniesienie współwłasności,
 • podział majątku wspólnego małżonków,
 • zasiedzenie własności nieruchomości,
 • zasiedzenie służebności,
 • ustanowienie drogi koniecznej,
 • uwłaszczenie,
 • ochrona własności,
 • rozgraniczenie,
 • ochrona posiadania,
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • rozliczenia nakładów na nieruchomość,
 • prawo zabudowy,
 • prawo mieszkaniowe, w tym: eksmisja i wstąpienie w stosunek najmu,
 • odwołanie darowizny,
 • stwierdzenie nabycia spadku, w tym na podstawie testamentu,
 • zachowek,
 • dział spadku,
 • zapłatę,
 • uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (skarga pauliańska),
 • odszkodowania komunikacyjne,
 • odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy,
 • odszkodowania za czyny niedozwolone,
 • złożenie do depozytu sądowego,
 • z zakresu postępowania wieczystoksięgowego, w tym wpis do ksiąg wieczystych,
 • zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,
 • ustalenie istnienia prawa lub stosunku prawnego.

Kancelaria zajmuje się również sprawami egzekucyjnymi, takimi jak:

 • wszczynanie postępowań egzekucyjnych,
 • nadawanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi,
 • powództwa przeciwegzekucyjne, a w tym:
  • zwolnienie przedmiotu od egzekucji,
  • pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego,
  • odmowę wykonania tytułu egzekucyjnego,
 • skarga na czynności komornika.

Ponadto w ramach pomocy prawnej Kancelaria zajmuje się sporządzaniem pismo procesowych,
a w szczególności:

 • pozwów,
 • wniosków,
 • zażaleń,
 • apelacji,
 • skarg kasacyjnych,
 • skarg o wznowienie postępowania,
 • zarzutów oraz sprzeciwów od nakazu zapłaty,
 • sprzeciwów od wyroku zaocznego.