tel.kom. 793 390 016

tel./fax.  14 683 34 94

ul.Fabryczna 1d
39-200 Dębica

Pokaż adwokat-zborowska na większej mapie

Reprezentujemy klientów przed wszystkimi organami administracji rządowej i samorządowej.

W ramach działalności zajmujemy się sporządzaniem:

  • wniosków inicjujących postępowanie administracyjne,
  • wszelkich wniosków i stanowisk stron w toku prowadzonego postępowania,
  • odwołań od decyzji, w tym odwołań do samorządowego kolegium odwoławczego,
  • zażaleń na postanowienia,
  • skarg do sądu administracyjnego,
  • skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.