tel.kom. 793 390 016

tel./fax.  14 683 34 94

ul.Fabryczna 1d
39-200 Dębica

Pokaż adwokat-zborowska na większej mapie

Wynagrodzenie za zlecenie prowadzenia sprawy sądowej ustalane jest indywidualnie
z klientem i zależy od stopnia zawiłości sprawy, wymaganego nakładu pracy oraz przewidywanego czasu trwania postępowania, w sprawach cywilnych także od wartości przedmiotu sporu. Podstawą ustalania wynagrodzenia za prowadzenie sprawy są stawki określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku
w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2002 r., Nr 163, poz. 1348 ze zm.). Wynagrodzenie może być również ustalane w sposób zryczałtowany, w systemie ratalnym, od każdej dokonanej w sprawie czynności.

Ustalanie wysokości wynagrodzenia:

W celu uzyskania wstępnej informacji o wysokości wynagrodzenia proszę wysłać wiadomość, z krótkim opisem sprawy – odpowiedź wraz z wyceną usługi zostanie wysłana w dni robocze w ciągu 24 h.

W sprawach, które zostaną przekazane do prowadzenia, koszt pierwszej porady zostanie zaliczony na poczet wynagrodzenia.